Jak správně zabalit zásilku

V zásadě platí, že snímky je potřeba zabalit tak, aby se především nepoškrábaly a nejlépe ani nepomíchaly. Diapozitivy v rámečcích proto nejlépe vložte do krabiček k tomu určených, kde jsou na sebe snímky přitisklé rámečky, nebo jsou od sebe odděleny přepážkou. V principu nevadí, pokud se snímky pohybují, neměly by se však odírat. Volná místa krabičky vycpěte měkkým papírem, např. novinami. Víčko, není-li zaklapávací, zajistěte gumičkou, nebo kouskem izolepy.

Filmový pás se nejlépe skladuje ve válcových plastových krabičkách. Jinak dobře poslouží novinový papír. Je-li ale filmový pás rozstříhaný a narovnaný, je lepší jej vložit do malé obálky. Jednotlivé snímky se pak o sebe ale snadno dřou, proto je vhodné více obálek vedle sebe stáhnout gumičkami, aby se snímky nemohly pohybovat.

Fotografie rovněž vložte do obálek nebo novinového papíru a stáhněte gumičkami, aby se snímky nemohly pohybovat.

Jsou-li snímky takto vhodně zabezpečeny, není nutné jednotlivé části od sebe dále oddělovat. Krabičky naskládejte do krabice vystlané např. bublinkovou fólií, volná místa vycpěte. Krabici pak zajistěte izolepou, aby nemohlo dojít k rozpadnutí během přepravy. Pro ploché zásilky je vhodná bublinková obálka. Nezapomeňte do krabice připsat číslo objednávky a případné instrukce pro pracovníka.

Balík pak po vyplnění objednávkového formuláře můžete zaslat na naši adresu nebo předat dopravci.