Jak řadíme snímky

Při zpracovávání zakázky klademe velký důraz na katalogizaci, aby oskenované snímky byly zpětně snadno dohledatelné a aby bylo uspořádání co nejpřehlednější. Proto máme pro nakládání se snímky jasná pravidla. Pokud do řazení snímků nějak zasahujeme, tak se vždy jedná o změnu k lepšímu. Vhodnou přípravou zásilky můžete přispět k lepší katalogizaci snímků.

Pokud chcete objednat nějaké další služby (např. pojmenování každého snímku), vyjdeme vám v tomto vstříc.

  • Pokud máte snímky v sériích (v jednotlivých krabičkách, obálkách, arších apod.), které jsou zřetelně oddělené, toto oddělení dodržíme.
  • Pokud máte série očíslované, očíslujeme tak složku, v níž se budou oskenované snímky nacházet.
  • Pokud série očíslované nejsou, tak složky očíslujeme podle pořadí, v jakém byly skenovány. Stejně označíme i samotné série.
  • Snímky z kinofilmů řadíme podle čísla na okraji filmu.
  • Diapozitivy skenujeme z jednoho konce krabičky na druhý, přičemž zpravidla bývá na krabičce naznačen začátek a konec filmu. Pokud tedy mají diapozitivy na rámečku číslování, ale jsou velmi zpřeházené, běžně toto číslování nedodržujeme, není-li řečeno jinak.
  • Pokud si objednáte vyjímání diapozitivů z rámečků, otáčíme snímky podle číslování na okraji, aby nebyly zrcadlově převrácené. Pokud číslování chybí, pokusíme se orientaci určit podle umístění fotocitlivé vrstvy (bývá na rubu), nebo i podle různých textů ve snímku. Lze si objednat, že snímky i seřadíme podle číslování na okraji snímku.
  • Oskenované snímky standardně nepojmenováváme podle nápisů na rámečku nebo vložených papírků.
  • Snímky pojmenováváme vždy číslem složky, ve které se nacházejí, a pořadovým číslem v sérii. Např. třetí snímek z krabičky s číslem pět se bude jmenovat "05-03.jpg".
  • Pokud krabička diapozitivů není plná, prázdná místa přesuneme na konec krabičky.
  • Pokud jsou diapozitivy v krabičce různě otočené, pootáčíme je do jedné orientace.

Je však možné, že se výjimečně v řazení snímků zmýlíme, proto si vyhrazujeme právo na případné chyby.